Mäng haiglas

Doktor Klouni roll ei ole meelelahutus, vaid jõu andmine. Lastehaiglate patsiente ümbritseb suur hulk hoolitsevaid asjatundjaid. Kui Doktor Kloun külla tuleb, muutub asjatundjaks lapspatsient. Doktor Kloun on haavatav ja kohmakas ning vajab hädast pääsemiseks sageli lapse abi või nõuannet. See võimaldab lapsel hoolitseda kellegi teise eest, mis omakorda tõstab tema enesekindlust ja enesehinnangut.

Oma iganädalase kohalviibimisega sõlmib Doktor Kloun lähedased suhted pikaajaliselt haiglavoodis viibivate lastega, nende perekondade ja personaliga ning tema tulekut oodatakse. Laste keeleoskuse, sõnavara ja vahendite abil aitab Doktor Kloun vähendada haiglastressi, viies lapse kujutlusvõime, vallatuste ja mängu maailma ning võimaldades tal näha haiglakeskkonda teistsuguse ja rõõmsamana.

Doktor Kloun loob positiivse kujundi puuduste äratundmise kaudu. Iga mäng on välja töötatud eesmärgiga tuua lapse haigusesse ja piirangutesse mängulisust, ent abivajajaks on seekord Doktor Kloun ja lapse käes on tema aitamise võti.Aasta noorsootöö tegija. Tartu 2013 Toeta ülekandega Doktor Klouni! Annetuste kogumise hea tava