Doktor Klouni eesmärk

Doktor Klouni eesmärk on:

  • tuua lastele, nende peredele, sõpradele ja hooldajatele rõõmu ning leevendada nende muresid.
  • aidata lastel unustada korraks nende haigused ja muud raskused ning anda neile voli naerda ja mängida. 
  • meenutada laste perekondadele ja sõpradele, et igas lapses on ka terve külg, mis samuti vajab tähelepanu ning parim viis selle osutamiseks on naer ja mäng
  • anda haigla personalile võimalus keskenduda oma töö helgemale poolele
  • pakkuda pikaajaliselt haigetele lastele hoolivat mängukaaslast ja sõpra


Aasta noorsootöö tegija. Tartu 2013 Toeta ülekandega Doktor Klouni! Annetuste kogumise hea tava