Doktor Kloun uudiskiri 2008

Doktor Kloun uudiskiriDoktor Klounid külastavad lapsi Tallinna Lastehaiglas alates 2007. aasta juunist ning selle aasta septembrist ka Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikus. Doktor Klounid alustavad oma haiglavisiite alati onkoloogia osakonnas ning igale lapsele pühendatud aeg ei ole mõõdetud, vaid
vastavalt laste soovile. Pikaajaliselt haiglaravil olevad lapsed on saanud endale Doktor Klounide näol usaldatavad sõbrad ja mängukaaslased.

Doktor Klounide iganädalased haiglakülastused onvõimalikuks saanud tänu heatahtlike ettevõtete ja eraannetajate toetusele. Doktor Klounid jagavad hellust ja tähelepanu, viivad lapse mängu ja vallatuste maailma ning võimaldavad neil näha haiglakeskkonda
rõõmsamana.

Allfilmi dokumentaalfilm
Doktor Klouni projekti heatahtlikud jälgijad - dokumentalistid
Allfimist filmisid projekti kulgemist kahe aasta jooksul. Allfilm on oma
kaameratega kohal olnud üsna projekti algusest peale, alustades
jäädvustamist Tallinna Lastehaigla arstidele ja õdedele antud
näidisetendusel Vene Teatris, filminud haiglaklounide koolitusi kahel
aastal, Doktor Klounide külastusi Tallinna Lastehaiglas, tööd kontoris
toetajate leidmiseks ja kohtumisi meediakampaania korraldamisel.
Dokumentaalfilmi autor on Kristel Leesmend ja produtsent Kätlin
Jensen. Film esilinastus kinos “Sõprus” selle aasta 3. oktoobril ja oli
ETV eetris 22. oktoobril.

Onkoloogiaõdede Ühingu X Kevadkonverents 16. mail Viinistus
Tänu Doktor Klouni projektist tehtud saatelõigule
“Pealtnägijas” tekkis Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu
presidendil Anu Saagil soov kutsuda kevadkonverentsile
esinema ettekandega Doktor Klounide tegevusest Tallinna
Lastehaiglas haigla õendusjuht Tiia Muts. Tõsiste
teemadega täidetud kevadkonverentsi lõpetasid
üllatuskülalised Doktor Klounid Aita Pann ja Tormi,
onkoloogiaõdesid “naeruga ravides”.

Infomelton OÜ teistkordne toetus
Doktor Klouni projekti kõige esimene toetussumma tuli
ettevõttelt Infomelton 2007. aasta maikuus, kui projekt oli veel
katsefaasis, tundmatu ja tunnustamata. Täname Infomeltonit
suuremeelse abi ja julguse eest toetada uhiuut sotsiaalset
algatust Eestis ajal, mil projektil puudusid veel toetajad ja
sidemed ühiskonnaga. Tänu Infomeltoni toetusele sai
võimalikuks haiglaklounide esimene koolitus ja debüütvisiidid
Tallinna Lastehaiglasse alates 1. juunist 2007. 2008. aastal
toetas Infomelton Doktor Kloune juba teistkordselt.

Stichting Cliniclowns Nederland
Meie sõsarorganisatsioon Hollandis Stichting Cliniclowns
Nederland on olnud Doktor Klouni projekti eeskujuks ja
teejuhiks. Sellel kevadel toimunud meediakampaania “Naerul
on võlujõud” ajal televisioonis näidatud südamlik telekipp on
tulnud kingitusena Hollandi haiglaklounide organisatsioonilt.
Hollandis tegutseb sihtasutus Cliniclowns juba 15 aastat, 60
erikoolitusega klouni külastavad lapsi haiglates üle riigi.
Sihtasutuse toetajad on peamiselt eraisikud ja sotsiaalselt
vastutustundlikud ettevõtted.

Doktor Klouni koolitus
Juuni kahel esimesel nädalal toimus järjekordne
haiglaklounide koolitus Tallinna Toomklubis
Toomas Trossi juhendamisel. Koolituse läbinud 7st
osavõtjast käib alates juunikuust Tallinna
Lastehaiglas lapsi rõõmustamas lisaks Doktor Kloun
Aita Pannile ja Tormile Doktor Kloun Mobi, sellel
kevadel Lavakunstikateedri näitlejana lõpetanud
Marek Tammets.

Meditsiinidoktorid tunnustavad Doktor Kloune
Eesti Tervist Edendavate Haiglate Võrgustiku VII Konverents
toimus 12. juunil Kaval-Antsu talus. Tallinna Lastehaigla
kvaliteedijuht dr. Lagle Suurorg kutsus Doktor Klounid kui laste
heaolu parandajad haiglas, konverentsile esinema ja tutvustama
oma tegevust laste heaks.

Tartu lastekliinikus alustas tegutsemist Doktor Kloun Mann
Alates 19. septembrist rõõmustab igal nädalal lapsi Tartu
lastekliinikus Doktor Kloun Mann, kes on igapäevaelus
inglise keele õpetaja ja magistrant Marika Reiko. Doktor
Kloun Mann teeb visiite teisipäeva pärastlõunal nii Lunini
tänava lastekliinikus kui ka laste kirurgia osakonnas
Maarjamõisa haiglas.

Alari Kivisaare juhitud TV3 kampaania
Juunikuus käivitas TV3 Doktor Klouni projekti toetuseks
kampaania. Tuntud saatejuht Alari Kivisaar kutsus TV3
nimel televaatajaid üles annetama Doktor Klouni projekti
heaks. Kampaania tulemusel kogunes annetusi augusti
lõpuks 42 701 krooni. Täname TV3e ja Alari Kivisaart
suurepärase koostöö eest.

Laste rõõmuks on tulnud Doktor Klounidele juurdekasv
Septembri teisel nädalal toimus juba kolmas Doktor Klounide
koolitus. Koolituse läbinud Ingrid, Jaanek ja Laura külastavad
haigeid lapsi Tallinna Lastehaiglas veel Doktor Kloun residentidena
“President” Doktor Kloun Aita Panni kogenud juhendamisel.

Aasta noorsootöö tegija. Tartu 2013 Toeta ülekandega Doktor Klouni! Annetuste kogumise hea tava