Meediatoetus

Meediakampaania “Naerul on võlujõud” sai võimalikuks tänu heldetele meediakanalitele, kes Doktor Klouni projekti kampaaniale võimaldasid toetusena meediapinnad- ja ajad. Heategevuse korras aitasid kampaania ellu viia suuremeelsed inimesed ja ettevõtted: kampaania kujundas agentuur DDB, fotod tegi Ideestuudio, kampaania viis meediakanaliteni Mediapool Vizeum, tele- ja raadioklipid luges eesti keeles Toomas Tross ja vene keeles Andrei Kissin ning annetustelefonid eraldas Elion.

Meediakampaania kestis 2008. aasta 14. aprillist kuni maikuu keskpaigani, hõlmates trükimeedia, raadio ja televisiooni ning välireklaami. Kampaania tulemusel seisuga 30.06.2008. annetati kokku 26 852 krooni. Täname kõiki suuremeelseid annetajaid ja toetajaid!

Kampaania “Naerul on võlujõud” tõi kaasa palju positiivset tagasisidet. Doktor Klouni ameti vastu tundis huvi 9 inimest, neist Marika läbis juuni alguses aset leidnud koolituse ja hakkab alates sellest sügisest Doktor Klounina Tartus haigeid lapsi rõõmustama. Doktor Kloune kutsusid endale visiite tegema ka puuetega inimeste päevakeskus, laste invaühing, väikelastekodu toetusgrupp, samuti lasteaed-algkool, kelle esindaja kirjutas kuldsed sõnad: “Tänapäeva lapsed on kangesti tõsimeelsed ja kurjad. Mitte ainult haiged lapsed ei vaja naermist ja naeru, vaid ka tervetele lastele on seda väga vaja.”
Kokkuvõtteks saab öelda, et Doktor Klounide kui naeruterapeutide järgi on tekkinud nõudlus. Doktor Kloun on väga vajalik ning üdini positiivne ja inimlik nähtus siin asju täis kurvavõitu maailmas!


Aasta noorsootöö tegija. Tartu 2013 Toeta ülekandega Doktor Klouni! Annetuste kogumise hea tava